Bộ thẻ xương bàn tay

Giá sản phẩm: 73,500₫

105,000₫

Mã sản phẩm: TPCBI4
bo the xuong ban tay
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bao gồm: Xương bàn tay – đốt ngón thứ nhất, Xương bàn tay – đốt ngón thứ hai, Xương bàn tay – đốt ngón thứ ba, Xương cả, Xương cổ tay, Khớp xương cổ tay, Xương móc, Xương thê, Xương bàn tay, Xương thuyền, Xương đốt ngón, Xương tháp.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN