DREAM HOUSE Montessori

THÔNG TIN DỰ ÁN: 

Mầm non DREAM HOUSE Montessori (Dĩ An - Bình Dương)

Địa chỉ: DT 743A, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

Dịch vụ thực hiện: Setup montessori cho phòng chức năng và chương trình đào tạo giáo viên nội bộ (tặng kèm gói giáo cụ).


Tab: