Quy Trình Hợp Tác

Các bước hợp tác mở trường mầm non:

1. Trao đổi nhu cầu, nguyện vọng ban đầu

2. Thỏa thuận hợp tác sở bộ

3. Ký kết hợp đồng, hợp tác với tiến trình thực hiện

4. Thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng

5. Thiết lập trường học

6. Khai trương trường

7. Quản lý, điều hành hoạt động trường (nếu có nhu cầu).