Bộ thẻ các bộ phận của nguyên tử

Giá sản phẩm: 31,500₫

45,000₫

Mã sản phẩm: TPCS2
bo the cac bo phan cua nguyen tu
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bao gồm các thẻ: Nhân, Hạt nơ tron, Hạt Electron, Hạt proton, Nguyên tử.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN