Tư Vấn, Hỗ Trợ Event Khai Trương

MVA PHỐI HỢP TỔ CHỨC EVENT KHAI TRƯƠNG

Thiết kế, in ấn các ấn phẩm event.

- Chuẩn bị quà tặng event.

- Nhận đăng ký, gửi thiệp mời.

- Chuẩn bị kịch bản, chương trình khai trường, chương trình ưu đãi khai giảng.

- Chuẩn bị tiệc đón tiếp phụ huynh.

- Hỗ trợ bố trí nhân sự.

- Hỗ trợ tư vấn trang trí.