Bộ thẻ hệ tiêu hóa

Giá sản phẩm: 136,500₫

195,000₫

Mã sản phẩm: TPCBI1
bo the he tieu hoa
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bộ thẻ bao gồm các thẻ: Ruột thừa, Mai cua, Ruột già lên, Ống mật, Manh tràng, Ruột già xuống, Tá tràng, Nắp thanh quản, Thực quản, Túi mật, Hồng Tràng, Gan, Vòm miệng, Tuyến tụy, Tuyến mang tai, Hầu (họng), Tĩnh mạch cửa, Trực tràng, Ruột kết xích ma, Lá lách (tì), Dạ dày, tuyến dưới lưỡi, Tuyến dưới hàm, Lưỡi, Khí quản, Ruột già ngang.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN