Bộ sản phẩm FAMILY SET

Mã sản phẩm: FS 001

Giá : 447$ (Mua bộ Family Set, quý khách sẽ tiết kiệm được tới 35% so với mua lẻ từng sản phẩm)

Sản phẩm được làm từ gỗ trầm.

Bộ sản phẩm bao gồm đầy đủ dụng cụ được đựng trong một chiếc vali bằng gỗ giúp bé có thể học Montessori tại nhà.

Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận về quản lý chất lượng ISO9002 và quản lý môi trường ISO14001.

Sản phẩm dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi.

Danh sách các sản phẩm trong bộ sản phẩm Family Set:

 1. Mini Pink Tower
 2. Mini Knobbed Cylinders
 3. Mini Brown Stair
 4. Mini Constructive Triangles      
 5. Binomial Cubes
 6. Mini Numerical Rods
 7. Spindle Boxes with 45 spindles
 8. Cut-Out Numerals & Counters
 9. Sandpaper Letters
 10. Snake Game
 11. Hundred Board
 12. Stamp Game
 13. Addition Strip Board
 14. Subtraction Strip Board
 15. Multiplication Bead Board
 16. Division Bead Board     
 17. Stereognostic Bag
 18. Mini Fraction Skittles
 1. Mã sp: S010
 2. Mã sp: S001
 3. Mã sp: S004
 4. Mã sp: L011
 5. Mã sp: M052
 6. Mã sp: M063
 7. Mã sp: M003
 8. Mã sp: M78
 9. Mã sp: L003
 10. Mã sp: M030
 11. Mã sp: M010
 12. Mã sp: M058
 13. Mã sp: M006
 14. Mã sp: M007
 15. Mã sp: M008
 16. Mã sp: M009
 17. Mã sp: S015
 18. Mã sp: M065

L003L011M033

M006
M007

M008

M009
M010

M030
M052

M030

M063
M065


M078


S001

M004

S010

S015