Dịch vụ tư vấn xây dựng trường mầm non từng phần

1. Tư vấn các bước xây dựng trường mầm non Montessori.

2. Khảo sát đánh giá tính khả thi dự án.

3. Tư vấn nhận dạng thương hiệu.

4. Tư vấn thiết kế cơ sở vật chất.

5. Xưởng mộc, đơn vị thi công xây mới, sửa chữa trường mầm non.

6. Tư vấn chương trình giáo dục và chăm sóc.

7. Tư vấn và giám sát trong thời gian thi công.

8. Đề án thành lập trường mầm non.

9. Tuyển dụng, đào tạo, chế độ nhân viên,...

10. Tư vấn kế hoạch marketing, tư vấn tuyển sinh.

11. Đào tạo giáo viên, cung cấp giáo cụ montessori.

12. Tư vấn quy trình trong trường mầm non.

13. Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý (hồ sơ bán trú, báo cáo chuyên đề,...)

14. Tư vấn, hỗ trợ tổ chức event khai trương.