Bộ thẻ khủng long

Giá sản phẩm: 105,000₫

150,000₫

Mã sản phẩm: TPCZ1
bo the khung long
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bộ thẻ gồm các thẻ: Khủng long, Khủng long bạo chúa, Khủng long 3 sừng – chữ, Khủng long bạo chúa – chữ, Khủng long 3 sừng, Khủng long gai, Khủng long không ngủ, Khủng long chân chim, Khủng long không ngủ - chữ, Khủng long chân chim – chữ, Thằn lằn xương sống, Khủng long hàm chim,Khủng long mái nhà, Khủng long 2 mào, Khủng long mái nhà – chữ, Khủng long 2 mào – chữ, Khủng long bọc giáp, Thằn lằn 2 xà, Thằn lằn nam phi, Thằn lằn chân, Carnotaurus, scelidosaurus – chữ, Lesothosaurus – chữ, denionychus, scelidosaurus, Lesothosauru, Hadrosaur, Hadrosaur – chữ.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN