Bộ thẻ con ốc sên

Giá sản phẩm: 42,000₫

60,000₫

Mã sản phẩm: TPCZ24
bo the con oc sen
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bao gồm các thẻ: Ốc sên, Nhuyễn mạc (lớp phủ), Chân ốc sên, Đầu ốc sên, Lỗ thở ốc sên, Miệng ốc sên, Đuôi ốc sên, Xúc tu ốc sên,

SẢN PHẨM LIÊN QUAN