Bộ thẻ lá cây

Giá sản phẩm: 42,000₫

60,000₫

Mã sản phẩm: TPCBO7
bo the la cay
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bao gồm các thẻ: Phiến lá, Gân lá, Cuống lá, Bẹ lá, Gân giữa lá, Mép lá.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN