Bộ thẻ nhạc cụ

Giá sản phẩm: 126,000₫

180,000₫

Mã sản phẩm: TPCM1
bo the nhac cu
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bộ thẻ bao gồm các thẻ: Đàn Vĩ Cầm, Tiêu, Đàn nhị, Alto horn, Kèn trumpet, Lục lạc, Bộ trống, Đàn ghita điện, Đàn điện tử, Kèn Harmonica, Đàn ông Úc, Đàn dương cầm, Kèn saxopone, Kèn alto saxopone, Trống djembe, Kèn túi, Đàn ghita, Đàn cello, Đàn ghita bat, Đàn hạc, Trống cơm, Đàn bầu, Đàn đáy, Đàn T’rưng.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN