Bộ thẻ xương bàn chân

Giá sản phẩm: 73,500₫

105,000₫

Mã sản phẩm: TPCBI8
bo the xuong ban chan
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bộ thẻ gồm: Xương chêm thứ nhất, Đốt ngón thứ nhất, Xương chêm thứ hai, Xương chêm thứ ba, Đốt ngón thứ ba, Xương gót, Xương hộp, Xương ghe, Xương bàn chân, Xương đốt ngón, Xương sên mắt cá, Khối xương cổ chân, Đốt ngón thứ hai.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN