Bộ thẻ trái tim

Giá sản phẩm: 73,500₫

105,000₫

Mã sản phẩm: TPCBI5
bo the trai tim
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bộ thẻ bao gồm thẻ: Tĩnh mạch chủ dưới, Tâm nhĩ trái, Tâm thất trái, Động mạch phổi, Van hai lá, Van động mạch phổi, Tĩnh mạch phổi, Tâm nhĩ phải, Tâm thất phải, Tĩnh mạch chủ trên, Vách ngăn, Van ba lá.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN