Nomenclature Cards

Giá sản phẩm: 90,000₫
Mã sản phẩm: TPCBI12
nomenclature cards
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bộ thẻ bao gồm: bộ não, thùy trán, thùy thái dương, thùy đỉnh, thùy chẩm, đại não, tiểu não, cầu não, hành não, tủy sống, thân não.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN