Chicken Nomenclature Cards

Giá sản phẩm: 135,000₫
Mã sản phẩm: TPCZ41
chicken nomenclature cards
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bộ thẻ bao gồm: các thẻ về gà, mào gà, yếm thịt, lông cổ, cánh, dái tai, mắt, lông phủ lưng, lông phủ lưỡi liềm, ống chân, cựa, ngón chân, lông tơ.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN