Univalve Bivalve Shells-converted

Giá sản phẩm: 126,000₫

180,000₫

Mã sản phẩm: TVH09
univalve bivalve shells converted
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bộ thẻ bao gồm: ốc mặt trời, ốc chim trĩ úc, ốc anh vũ, ốc ếch nobel, ốc mũ giám mục, ốc tiền gù, ốc vả, ốc gai, ốc xoắn do thái, ốc sâu xẻ rảnh, con sò, hàu gai, trai (thuộc phía bắc), sò nuôi tự nhiên của Anh, sò gai, hộp châu báu của các lazaus, nghêu biển, trai malina.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN