Microscope Nomenclature Cards

Giá sản phẩm: 73,500₫

105,000₫

Mã sản phẩm: TVH07
microscope nomenclature cards
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bao gồm các thẻ: kính hiển vi, đế, thân kính hình cánh tay, ống vĩ cấp, thân kính, ống kính, mâm vật kính, vật kính, giá đỡ mẫu, kẹp tiêu bản, tụ quang.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN