Guitar Nomenclature Cards

Giá sản phẩm: 63,000₫

90,000₫

Mã sản phẩm: TPCBO11
guitar nomenclature cards
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bộ thẻ bao gồm: đàn guitar, thân đàn, lỗ thoát âm, ngựa đàn, cần đàn, đầu đàn, khóa, khóa, phím đàn, lưng ngựa đàn, lược đàn, chốt dây.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN