Angles 3-Part Cards

Giá sản phẩm: 150,000₫
Mã sản phẩm: TPCM12
angles 3 part cards
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bộ thẻ bao gồm: cạnh của góc, đỉnh của góc, góc nhọn, góc tù, góc đối đỉnh, góc phụ, góc sole ngoài, góc sole trong, phân giác của 1 góc, toàn bộ góc, độ lớn của 1 góc, góc bẹt, góc lõm, góc bù nhau, góc sole ngoài, góc sole trong.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN