The Study of a Square Book

Giá sản phẩm: 75,000₫
Mã sản phẩm: TPCM4
the study of a square book
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bộ thẻ bao gồm thẻ mô tả học về hình vuông: góc, đỉnh, chu vi, đáy, diện tích, chiều cao.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN