Three Part Cards - Sinh Học

Sản phẩm Three Part Cards - Chủ đề Sinh Học gồm các thẻ như: Bộ xương, Hệ hô hấp, Trái tim, Bàn tay, Bàn chân, mắt, tai,...

Sản phẩm được thiết kế theo chuẩn Châu Âu.