Three Part Cards - Khoa Học

Sản phẩm Three Part Cards - Chủ đề Khoa Học hỗ trợ trong giảng dạy bé về thế giới xung quanh. Bộ sản phẩm gồm các thẻ như: Mặt trăng, Cấu tạo trái đất, Nguyên tử Carbon, Hành tinh, Đá quý,...

Sản phẩm được thiết kế theo chuẩn Châu Âu.