Three Part Cards - Động Vật

Sản phẩm Three Part Cards - Chủ đề Động Vật hỗ trợ trong giảng dạy bé về thế giới động vật xung quanh. Bộ sản phẩm gồm các thẻ giới thiệu thế giới động vật đa dạng như: Cá voi, cá heo, ốc sên, họ nhà mèo, chim cánh cụt, hổ, chim,...

Sản phẩm được thiết kế theo chuẩn Châu Âu.