Bộ Sản Phẩm Three Part Cards

Three Part Cards (Thẻ 3 phần) là một trong những sản phẩm giáo cụ Montessori được yêu thích nhất hiện nay tại Giáo Cụ Montessori – Thương hiệu Genius Pint.

Mỗi sản phẩm bao gồm 3 thẻ: Thẻ thứ nhất có vật thể và tên của vật thể đó, thẻ thứ 2 chỉ có hình của vật thể đó và thẻ thứ ba chỉ có tên của vật thể.

Bộ sản phẩm Three Part Cards gồm tất cả 990 sản phẩm được thiết kế theo các chủ đề: Động vật, Khoa học, Âm nhạc, Toán học, Địa lý, Thực vật học, Sinh học….sẽ hỗ trợ cung cấp kiến thức cho bé đủ các lĩnh vực trong chương trình học của bé.

Sản phẩm phù hợp cho giáo dục trẻ ở trường mầm non, và cũng là một sản phẩm giáo cụ Montessori mà Ba Mẹ có thể dễ dàng sử dụng để dạy trẻ tại nhà.

Sản phẩm được thiết kế theo chuẩn Châu Âu và phù hợp với Trẻ trong độ tuổi từ 3 – 6 tuổi.