10 SỰ KHÁC BIỆT LỚN GIỮA MONTESSORI VÀ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG

Nếu bạn chưa quen với giáo dục Montessori, câu hỏi đầu tiên mà bạn có thể đặt ra là “Điều gì làm cho Montessori khác biệt?”

Quả thật, câu trả lời cho câu hỏi đó rất rộng! 

Vì vậy, trong nỗ lực để giúp phụ huynh hiểu hơn về phương pháp giáo dục Montessori mà MVA đang tư vấn xây dựng trường mầm non, MVA sẽ note lại những sự khác biệt lớn giữa montessori và giáo dục truyền thống như sau:

Môi trường Chuẩn bị

Các lớp học Montessori được chuẩn bị trước dựa trên các quan sát của nhu cầu cá nhân của học sinh. Chúng bao gồm các bài học và hoạt động lấy học sinh làm trung tâm. Các lớp học truyền thống được dựa trên các bài học hoặc hoạt động của giáo viên.

Hoạt động so với thụ động

Các bài học Montessori được thực hành và hoạt động thông gia giáo cụ Montessori. Học sinh tự khám phá thông tin. Các bài học truyền thống thường được dạy cho những sinh viên lắng nghe thụ động, ghi nhớ, và làm bài kiểm tra.

Cho con thời gian

Trong lớp Montessori, trẻ em làm việc trên các bài học miễn là cần thiết, và tránh được những gián đoạn khi có thể. Giới hạn thời gian được ủy thác bởi lịch trình tùy ý trong các lớp học truyền thống.

Vai trò của giáo viên

Giáo viên Montessori đóng vai trò là hướng dẫn viên và cố vấn cho sinh viên trên cơ sở một-một. Họ giúp đỡ mỗi đứa trẻ theo con đường học tập của chính mình. Theo truyền thống, tốc độ và thứ tự của mỗi bài học được xác định trước. Giáo viên phải thực hiện cùng một bài học, theo cùng tốc độ, theo cùng một trật tự, cho tất cả các học sinh.

Nhóm tuổi và cấp lớp

Ở các trường Montessori, “cấp lớp” rất linh hoạt và được quyết định bởi phạm vi phát triển của trẻ, tức là 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-15 và 15-18 tuổi. Ở các trường học truyền thống, trình độ cấp lớp không linh hoạt và được xác định rõ ràng theo tuổi niên đại trong một khoảng thời gian mười hai tháng.

Chương trình học phù hợp

Chương trình Montessori mở rộng để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Chương trình truyền thống được xác định trước mà không quan tâm đến nhu cầu của học sinh.

Tăng tốc cho bản thân

Tốc độ làm việc của từng đứa trẻ được tôn trọng và khuyến khích trong lớp học Montessori. Các lớp học truyền thống mong muốn tất cả trẻ em làm việc theo cùng tốc độ.

Montessori hiểu rằng lòng tự trọng của đứa trẻ bắt nguồn từ cảm giác tự hào về những thành tựu của chính mình. Trong các lớp học truyền thống, lòng tự trọng được cho là đến từ việc đánh giá và phê chuẩn bên ngoài.

Đối với tình yêu học tập

Chương trình Montessori nhằm mục đích thu hút sự khao khát bẩm sinh của đứa trẻ về kiến ​​thức. Trẻ em học cách yêu thích học tập. Chương trình truyền thống tập trung vào các bài kiểm tra chuẩn và các cấp. Trẻ em học bởi vì nó là bắt buộc.

Thay đổi là tốt

Phương pháp Montessori được tạo ra bởi Maria Montessori và dựa trên một suốt cuộc nghiên cứu và quan sát liên quan đến cách trẻ học thực sự.

BẠN QUAN TÂM ĐẾN MONTESSORI VÀ MONG MUỐN ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐẦY TIỀM NĂNG NÀY?

Liên hệ đăng ký với MVA để nhận được tư vấn chi tiết!Tab: