Đào Tạo Tại Dream House Montessori (Dĩ An - Bình Dương)

Thời Gian: Tháng 02/2020 

Trường: Mầm non DREAM HOUSE Montessori (Dĩ An - Bình Dương)

Địa chỉ: DT 743A, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

/Chương trình đào tạo tập huấn sử dụng giáo cụ montessori tặng kèm khi mua gói giáo cụ tương ứng/

Cấp Chứng Nhận: Hoàn Thành Ứng Dụng Montessori.


Tab: