The First Academy - Lê Văn Sỹ

The First Academy - Lê văn Sỹ là một trong những chi nhánh nằm ở quận trung tâm của hệ thống giáo dục The First Academy.

Chi nhánh The First Academy - Lê Văn Sỹ nhận được sự yêu thích của phụ huynh bởi chương trình học quốc tế và hệ thống giáo cụ montessori được set up hoàn chỉnh. 

The First Academy - Lê Văn Sỹ là một trong những khách hàng tiêu biểu sử dụng giáo cụ Montessori từ thương hiệu MVA - Montessori Vietnam Academy.

Tab: