Hợp tác chuyển giao mô hình montessori

- Bạn đang có trường mầm non?

- Bạn muốn chuyển đổi mô hình sang Montessori để tăng doanh thu?

- Bạn muốn ứng dụng thêm Montessori trong giảng dạy để tăng giá trị chất lượng trường học cũng như tăng doanh thu?

- Bạn muốn chúng tôi chuyển giao quy trình vận hành trường mầm non hiệu quả cho trường bạn?

- Bạn muốn đào tạo giáo viên cho trường bạn?

- Bạn muốn chúng tôi giám sát vận hành để tăng doanh thu?

- Bạn muốn chúng tôi tăng hiệu suất của trường bạn?

Chúng tôi có thể giúp bạn,hãy gửi yêu cầu của bạn về email:tuonglaitre.com.vn@gmail.com

hoặc gọi hotline 0909 009 306 gặp cô Hằng


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN CHI TIẾT