The First Academy - Điện Biên Phủ

The First Academy Điện Biên Phủ là một trong những chi nhánh nằm ở quận trung tâm của hệ thống giáo dục The First Academy.

Chi nhánh The First Academy Điện Biên Phủ nhận được sự yêu thích của phụ huynh bởi chương trình học quốc tế và hệ thống giáo cụ montessori được set up hoàn chỉnh. 

The First Academy Điện Biên Phủ là một trong những khách hàng tiêu biểu sử dụng giáo cụ Montessori từ thương hiệu MVA - Montessori Vietnam Academy.


Tab: