GIÁO ÁN VẬT LÝ HỌC TIẾNG VIỆT - (LỨA TUỔI 2.5 - 6)

Liên hệ
Mã sản phẩm: GAMTVVL
giao an vat ly hoc tieng viet lua tuoi 2 5 6
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Giáo án montessori môn Vật lý học

Lứa tuổi: 2.5 - 6 tuổi

Giáo án bao gồm: 286 trang (đã được dịch sang tiếng Việt)

Giáo án bao gồm các bài học như sau:

Mục lục 

Vật lý học

Mục l ục

 1. Vật lý học - giới thiệu
 2. Vật chất – đồ vật – đèn pin
 3. Vật lý học - giới thiệu
 4. Tính trừu tượng – hình ảnh – thẻ nhớ
 5. Vật lý học - giới thiệu
 6. 3 trạng thái
 7. Vật lý học - giới thiệu
 8. 3 trạng thái của vật chất– chất lỏng
 9. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 10. Vật lý học - giới thiệu
 11. 3 trạng thái của vật chất– chất lỏng
 12. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 13. Vật lý học - giới thiệu
 14. 3 trạng thái của vật chất– chất lỏng
 15. Hoạt động – những hình dạng của nước!
 16. Vật lý học - giới thiệu
 17. 3 trạng thái của vật chất– chất rắn
 18. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 19. Vật lý học - giới thiệu
 20. 3 trạng thái của vật chất– chất rắn
 21. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 22. Vật lý học - giới thiệu
 23. 3 trạng thái của vật chất– chất rắn
 24. Hoạt động – qủa bóng đông lạnh
 25. Vật lý học - giới thiệu
 26. 3 trạng thái của vật - chất khí
 27. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 28. Vật lý học - giới thiệu
 29. 3 trạng thái của vật - chất khí
 30. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 31. Vật lý học - giới thiệu
 32. 3 trạng thái của vật - chất khí
 33. Hơi nước trong một cái bình
 34. Vật lý học - giới thiệu
 35. 3 trạng thái của vật - chất khí
 36. Hoạt động – thổi bong bóng
 37. Vật lý học - sống
 38. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 39. Vật lý học - sống
 40. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 41. Vật lý học - sống
 42. Hoạt động – lớp học thú cưng
 43. Vật lý học - sống
 44. Hoạt động – cây trồng lớp học
 45. Vật lý học - không sống
 46. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 47. Vật lý học - không sống
 48. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 49. Vật lý học - không sống
 50. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 51. Vật lý học - không sống
 52. Hoạt động – phân loại đá
 53. Vật lý học - sống một lần
 54. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 55. Vật lý học - sống một lần
 56. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 57. Vật lý học - sống một lần
 58. Hoạt động – khai quật hóa thạch nhỏ
 59. Vật lý học - vật có xương sống
 60. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 61. Vật lý học - vật có xương sống
 62. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 63. Vật lý học - vật có xương sống
 64. Hoạt động – 3 phần thẻ – thỏ
 65. Vật lý học - vật không có xương sống
 66. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 67. Vật lý học - vật không có xương sống
 68. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 69. Vật lý học - vật không có xương sống
 70. Hoạt động – thẻ có 3 phần – sao biển
 71. Vật lý học - tính đàn hồi
 72. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 73. Vật lý học - tính đàn hồi
 74. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 75. Vật lý học - tính đàn hồi
 76. Hoạt động - các dây cao su co giãn
 77. Vật lý học - tính dẻo
 78. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 79. Vật lý học - tính dẻo
 80. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 81. Vật lý học - tính dẻo
 82. Hoạt động – vòng tay tình bạn
 83. Vật lý học - tính cứng
 84. Giới thiệu – vật chất – vật thể
 85. Vật lý học - tính cứng
 86. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 87. Vật lý học - tính cứng
 88. Hoạt động – phấn vẽ đường
 89. Vật lý học - ánh sáng – bóng
 90. Giới thiệu – tổng quan
 91. Vật lý học - ánh sáng – bóng
 92. Hoạt động – khi trái đất quay
 93. Vật lý học - ánh sáng – bóng
 94. Hoạt động – trò chơi đoán bóng
 95. Vật lý học - ánh sáng – phản chiếu
 96. Giới thiệu – tổng quan
 97. Vật lý học - ánh sáng – phản chiếu
 98. Hoạt động – gần hơn và con người
 99. Vật lý học - ánh sáng – phản chiếu
 100. Hoạt động – phản xạ ánh sáng
 101. Vật lý học - ánh sáng – khúc xạ
 102. Giới thiệu – tổng quan
 103. Vật lý học - ánh sáng – khúc xạ
 104. Hoạt động – muỗng bị bẻ cong
 105. Vật lý học - ánh sáng – khúc xạ
 106. Hoạt động –ánh sáng màu gì?
 107. Vật lý học - ánh sáng – khúc xạ
 108. Hoạt động – nơi cầu vồng
 109. Vật lý học - ánh sáng – năng lượng
 110. Giới thiệu - tổng quan
 111. Vật lý học - ánh sáng
 112. Hoạt động như năng lượng
 113. Giới thiệu - tổng quan
 114. Vật lý học - ánh sáng
 115. Hoạt động như năng lượng
 116. Hoạt động – kính hiển vi – to hơn
 117. Vật lý học - ánh sáng
 118. Hoạt động như năng lượng
 119. Hoạt động – kính thiên văn – gần hơn
 120. Vật lý học - ánh sáng
 121. Hoạt động như năng lượng
 122. Hoạt động – kính tiềm vọng –
 123. Vòng quanh chướng ngại vật
 124. Vật lý học - điện năng – hoạt động như năng lượng
 125. Giới thiệu – tổng quan
 126. Vật lý học - điện năng – hoạt động như năng lượng
 127. Hoạt động – làm một vòng tròn
 128. Vật lý học - điện năng – hoạt động như năng lượng
 129. Hoạt động – làm tóc dựng đứng
 130. Vật lý học - điện năng – hoạt động như năng lượng
 131. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 132. Vật lý học –cái nêm
 133. Giới thiệu – đóng đinh
 134. Vật lý học –cái nêm
 135. Giới thiệu – cái đánh dấu sách bằng da
 136. Vật lý học –đòn bẩy
 137. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 138. Vật lý học –đòn bẩy
 139. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 140. Vật lý học –đòn bẩy
 141. Giới thiệu – cắt
 142. Vật lý học –đòn bẩy
 143. Giới thiệu – thước bập bênh
 144. Vật lý học –mặt phẳng nghiêng
 145. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 146. Vật lý học –mặt phẳng nghiêng
 147. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 148. Vật lý học –mặt phẳng nghiêng
 149. Giới thiệu – ngày di chuyển
 150. Vật lý học –mặt phẳng nghiêng
 151. Giới thiệu – xe ben
 152. Vật lý học –ròng rọc
 153. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 154. Vật lý học –ròng rọc
 155. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 156. Vật lý học –ròng rọc
 157. Giới thiệu – ra ngoài cho khô
 158. Vật lý học –ròng rọc
 159. Giới thiệu – ròng rọc lên xuống
 160. Vật lý học –bánh xe và trục xe
 161. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 162. Vật lý học –bánh xe và trục xe
 163. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 164. Vật lý học –bánh xe và trục xe
 165. Hoạt động – đua bánh xe
 166. Vật lý học –bánh xe và trục xe
 167. Hoạt động – bọt bóng đánh trứng
 168. Vật lý học –bu lông
 169. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 170. Vật lý học –bu lông
 171. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 172. Vật lý học –bu lông
 173. Hoạt động – bu lông đai ốc nhựa
 174. Vật lý học –bu lông
 175. Hoạt động – ống nhựa
 176. Vật lý học –vật dụng hàng ngày
 177. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 178. Vật lý học –vật dụng hàng ngày
 179. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 180. Vật lý học –vật dụng hàng ngày
 181. Hoạt động – đồ chuốt viết chì
 182. Vật lý học –vật dụng hàng ngày
 183. Hoạt động - nghiền đá muối
 184. Chuyển động không khí và nước
 185. Hoạt động như năng lượng
 186. Hoạt động – cuộc đua bong bóng
 187. Vật lý học
 188. Chuyển động không khí và nước
 189. Hoạt động như năng lượng-
 190. Hoạt động – bóng bàn chứa nước
 191. Vật lý học
 192. Chuyển động không khí và nước
 193. Hoạt động như năng lượng-
 194. Hoạt động – cần tây xanh dương
 195. Vật lý học
 196. Chuyển động không khí và nước
 197. Hoạt động như năng lượng
 198. Hoạt động – vịt, vịt, vòi phun
 199. Vật lý học –chìm và nổi
 200. Giới thiệu – tổng quan
 201. Vật lý học –chìm và nổi
 202. Hoạt động – chất lỏng nào chìm và nổi?
 203. Vật lý học –chìm và nổi
 204. Hoạt động – chất rắn nào chìm và nổi?
 205. Vật lý học –chìm và nổi
 206. Hoạt động – thuyền đất sét
 207. Vật lý học –âm thanh
 208. Hoạt động – thì thầm
 209. Vật lý học –âm thanh
 210. Hoạt động – bạn nghe thấy gì
 211. Vật lý học –âm thanh
 212. Hoạt động – ghế âm nhạc
 213. Vật lý học –âm thanh
 214. Hoạt động – xy lanh âm thanh
 215. Vật lý học –âm thanh
 216. Hoạt động – âm thanh trùng nhau
 217. Vật lý học –âm thanh
 218. Hoạt động – điện thoại lon
 219. Vật lý học –âm thanh
 220. Hoạt động – đàn guitar thun
 221. Vật lý học –âm thanh
 222. Hoạt động – nhạc nước (sự rung)
 223. Vật lý học –âm thanh
 224. Hoạt động – âm thoa (trường độ)
 225. Vật lý học –âm thanh
 226. Hoạt động – sợi dây biết hát
 227. Vật lý học –âm thanh
 228. Hoạt động – nghe qua nước
 229. Vật lý học –âm thanh
 230. Hoạt động – tiếng tưng tưng của thước
 231. Vật lý học –lực hấp dẫn
 232. Giới thiệu – tổng quan
 233. Vật lý học –lực hấp dẫn
 234. Hoạt động – cái gì đi lên, phải đi xuống
 235. Vật lý học –lực hấp dẫn
 236. Hoạt động – cuộc đua về mặt đất
 237. Vật lý học –lực hấp dẫn
 238. Hoạt động – trượt
 239. Vật lý học –lực hấp dẫn
 240. Hoạt động – nhảy dù
 241. Vật lý học –máy móc đơn giản
 242. Hoạt động – vật chất – đồ vật
 243. Vật lý học –máy móc đơn giản
 244. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 245. Vật lý học –sự ma sát
 246. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 247. Vật lý học –sự ma sát
 248. Giới thiệu – tính trừu tượng – hình ảnh
 249. Vật lý học –sự ma sát
 250. Hoạt động – bàn tay nóng
 251. Vật lý học –sự ma sát
 252. Hoạt động – cởi nó ra
 253. Vật lý học –cái nêm
 254. Giới thiệu – vật chất – đồ vật
 255. Vật lý học –cái nêm

SẢN PHẨM LIÊN QUAN