GIÁO ÁN THỰC VẬT HỌC TIẾNG VIỆT - (LỨA TUỔI 2.5 - 6)

Liên hệ
Mã sản phẩm: GAMTVTV
giao an thuc vat hoc tieng viet lua tuoi 2 5 6
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Giáo án montessori môn học THỰC VẬT

Lứa tuổi: 2.5 - 6 tuổi

Giáo án bao gồm: 359 trang (đã được dịch sang tiếng Việt)

Giáo án bao gồm các bài học như sau:

Mục lục 

 1. Thực Vật Học – Giới Thiệu – Tổng Quan
 2. Thực Vật Học – Hoạt Động – Cụ Thể - Bộ Phận
 3. Thực Vật Học – Hoạt Động Hình Ảnh
 4. Thực Vật Học – Hoạt Động Tên Khoa Học
 5. Thực Vật Học – Hoạt Động Ảnh 3 Phần
 6. Thực Vật Học – Hoạt Động Các Bộ Phận - Ảnh Thực Vật
 7. Thực Vật Học – Hoạt Động Sách
 8. Thực Vật Học – Hoạt Động Biểu Đồ
 9. Thực Vật Học Hoạt Động Họ Thực Vật
 10. Thực Vật Học - Hoạt Động – Phân Loại - Sống/ Không Sống/ Từng Sống
 11. Thực Vật Học - Hoạt Động Phân Loại - Thực Vật, Động Vật, Đá
 12. Thực Vật Học - Hoạt Động Chuyến Đi Vào Thiên Nhiên
 13. Thực Vật Học - Hoạt Động Chuyến Đi Thực Địa
 14. Thực Vật Học - Nhu Cầu Của Thực Vật - Giới Thiệu – Tổng Quan
 15. Thực Vật Học - Nhu Câu Của Thực Vật -Hoạt Động–Mao Dẫn Hoa Đỏ, Trắng, Xanh Dương
 16. Thực Vật Học -Nhu Câu Của Thực Vật - Hoạt Động – Ánh Sáng Sinh Trưởng Trong Bóng Tối
 17. Thực Vật Học -Nhu Câu Của Thực Vật -Hoạt Động – Không Khí Sinh Trưởng Mà Không Hô Hấp
 18. Thực Vật Học -Môi Trường Học - Giới Thiệu – Tổng Quát
 19. Thực Vật Học -Môi Trường Học -Áp Dụng Vào Thực Tế
 20. Thực Vật Học - Môi Trường Học - Ngôn Ngữ
 21. Thực Vật Học - Môi Trường Học - Toán Học
 22. Thực Vật Học - Môi Trường Học - Hội Họa
 23. Thự C Vật Học- Cây Kiểng ( Trong Nhà ) - Giới Thiệu – Tổng Quát
 24. Thự C Vật Học - Cây Kiểng ( Trong Nhà ) - Hoạt Động – Cách Chạm Vào Cây         
 25. Thự C Vật Học- Cây Kiểng ( Trong Nhà ) - Hoạt Động – Cách Chắm Sóc Cây
 26. Thự C Vật Học- Cây Kiểng ( Trong Nhà ) - Hoạt Động – Nhãn Tên Cây
 27. Thự C Vật Học- Cây Kiểng ( Trong Nhà ) - Hoạt Động – Sổ Chăm Sóc Cây
 28. Thự C Vật Học- Cây Kiểng ( Trong Nhà ) - Hoạt Động – Trồng Thảo Mộc
 29. Thự C Vật Học - Cây Kiểng ( Trong Nhà ) - Hoạt Động – Căm Hoa               
 30. Thực Vật Học - Cây ( Ngoài Trời ) - Giới Thiệu – Tổng Quát
 31. Thực Vật Học- Cây ( Ngoài Trời ) - Cách Chạm Vào Cây
 32. Thực Vật Học- Cây ( Ngoài Trời ) - Hoạt Động – Cách Chăm Sóc Cây
 33. Thực Vật Học - Cây ( Ngoài Trời ) - Hoạt Động – Cách Ghi Bảng Tên
 34. Thực Vật Học - Cây ( Ngoài Trời ) - Hoạt Động – Ủ Phân Bón
 35. Thực Vật Học - Cây ( Ngoài Trời ) - Hoạt Động – Đất Trộn
 36. Thực Vật Học- Cây ( Ngoài Trời ) - Hoạt Động – Trồng Cây
 37. Thực Vật Học- Cây ( Ngoài Trời ) - Hoạt Động – Làm Cỏ
 38. Thực Vật Học - Giới Thiệu Về Các Bộ Phận Hạt Nảy Mầm
 39. Thực Vật Học - Hoạt Động Hạt Giống - Của Cây Có Hai Lá Mầm
 40. Thực Vật Học - Hoạt Động – Lọc Hạt Giống
 41. Thực Vật Học - Hoạt Động – Trái Tùng
 42. ( Thức Ăn Cho Chim)
 43. Thực Vật Học- Giới Thiệu Bộ Phận Cây Cối
 44. Thực Vật Học- Hoạt Động Các Bộ Phận Của Cây
 45. Thực Vật Học- Bộ Phận Của Cây - Hoạt Động – Nhạc Cụ Từ Bắp
 46. Thực Vật Học - Bộ Phận Của Cây - Rễ
 47. Thực Vật Học - Hoạt Động Các Bộ Phận Của Rễ
 48. Thực Vật Học - Hoạt Động Nấu Súp Bằng Hòn Đá
 49. Thực Vật Học - Giới Thiệu Bộ Phận Lá
 50. Thực Vật Học - Hoạt Động Các Bộ Phận Của Lá
 51. Thực Vật Học - Bộ Phận ( Hoạt Động) - So Sánh Các Loại Lá
 52. Thực Vật Học - Bộ Phận - Giới Thiệu Hoa
 53. Thực Vật Học - Hoạt Động - Các Bộ Phận Của Hoa
 54. Thực Vật Học - Bộ Phận ( Hoạt Động) - Giã Hoa Để Nhuộm Màu
 55. Thực Vật Học - Giới Thiệu Các Bộ Phận Trái Cây
 56. Thực Vật Học - Hoạt Động Bộ Phận Của Trái Bí Đỏ            
 57. Thực Vật Học - Bộ Phận ( Hoạt Động) - Sản Phẩm Từ Trái Cây
 58. Thực Vật Học - Giới Thiệu Bộ Phận Cây 
 59. Thực Vật Học - Hoạt Động - Bộ Phận Của Cây Thông
 60. Thực Vật Học - Bộ Phận (Hoạt Động) - Mẫu Gỗ Và Nhãn Tên
 61. Thực Vật Học - Tủ Thực Vật - Giới Thiệu – Tổng Quát
 62. Thực Vật Học - Hoạt Động - Khay/ Khung Dán/ Khung Hình
 63. Thực Vật Học - Hoạt Động - Tủ Thực Vật - Ảnh
 64. Thực Vật Học - Họ Cỏ - Giới Thiệu Tổng Quát
 65. Thực Vật Học - Họ Cỏ - Activity – Object Tray     
 66. Thực Vật Học - Họ Cỏ - Hoạt Động – Giỏ Đựng Ảnh
 67. Thực Vật Học - Họ Cỏ - Hoạt Động – Sản Phẩm Từ Họ Cỏ
 68. Thực Vật Học - Họ Cỏ - Hoạt Động – Làm Bánh Mì
 69. Thực Vật Học - Họ Cỏ - Hoạt Động – Làm Bánh Mì            
 70. Thực Vật Học - Hương Liệu Trên Thế Giới – Hoạt Động – Khay
 71. Thực Vật Học- Hương Liệu Trên Thế Giới- Hoạt Động – Hình Ảnh
 72. Thực Vật Học - Hương Liệu Trên Thế Giới - Hoạt Động – Nướng Bánh Có Gia Vị
 73. Thực Vật Học - Môi Trường Sống - Giới Thiệu – Tổng Quát
 74. Thực Vật Học - Plant Life Habitat - Activity – Object Tray
 75. Thực Vật Học - Môi Trường Sống- Hoạt Động - Ảnh Thực Vật
 76. Thực Vật Học - Môi Trường Sống - Hoạt Động – Phân Loại
 77. Thực Vật Học - Môi Trường Sống - Hoạt Động – Môi Trường Sống Thu Nhỏ
 78. Sinh Thái Thực Vật - Giới Thiệu – Tổng Quát
 79. Thực Vật Học - Sinh Thái Thực Vật- Hoạt Động – Giới Thiệu
 80. Thực Vật Học - Sinh Thái Thực Vật- Hoạt Động – Hình Ảnh           
 81. Thực Vật Học - Sinh Thái Thực Vật - Hoạt Động – Phơi Khô Lá/ Thảo Dược
 82. Thực Vật Học - Sinh Thái Thực Vật - Hoạt Động – Hỗn Hợp Hương Hoa
 83. (Lẩu Thập Cẩm)
 84. Thực Vật Học - Sinh Thái Thực Vật - Hoạt Động – Hỗn Hợp Hương Hoa
 85. (Lẩu Thập Cẩm)
 86. Thực Vật Học - Sinh Thái Thực Vật - Hoạt Động – Sản Xuất Giấy
 87. Thực Vật Học - Sinh Thái Thực Vật - Hoạt Động – Nghệ Thuật
 88. Thực Vật Học - Sinh Thái Thực Vật - Hoạt Động – Bón Phân
 89. Thực Vật Học - Thức Ăn Cho Chúng Ta - Giới Thiệu – Tổng Quát
 90. Thực Vật Học - Thức Ăn Cho Chúng Ta - Hoạt Động – Giới Thiệu
 91. Thực Vật Học - Thức Ăn Cho Chúng Ta - Hoạt Động – Hình Ảnh
 92. Thực Vật Học - Thức Ăn Cho Chúng Ta - Hoạt Động – Trồng Thảo Dược, Rau, Quả
 93. Thực Vật Học - Thức Ăn Cho Chúng Ta - Hoạt Động – Ăn Thực Vật
 94. Thực Vật Học - Thức Ăn Cho Chúng Ta - Hoạt Động – Làm Mứt
 95. Thực Vật Học - Thực Vật Học Và Sức Khỏe - Tổng Quát
 96. Thực Vật Học - Thực Vật Và Sức Khỏe - Hoạt Động – Giới Thiệu
 97. Thực Vật Học - Thực Vật Và Sức Khỏe - Hoạt Động – Hình Ảnh
 98. Thực Vật Học - Thực Vật Cho Sức Khỏe - Hoạt Động – Môi Trường Trong Lành

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN