GIÁO ÁN TOÁN HỌC TIẾNG VIỆT - (LỨA TUỔI 2.5 - 6)

Liên hệ
Mã sản phẩm: GAMTVT
giao an toan hoc tieng viet lua tuoi 2 5 6
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Giáo án montessori môn học toán học

Lứa tuổi: 2.5 - 6 tuổi

Giáo án bao gồm: 299 trang (đã được dịch sang tiếng Việt)

Giáo án bao gồm các bài học như sau:

Mục lục

 1. Chuẩn Bị Cho Môn Toán - Tương Tác Một-Một – Hoạt Động ‘Vĩ Trứng’
 2. Chuẩn Bị Cho Môn Toán – Sách – Tập Đếm
 3. Preparation For Math - Songs – Counting - Three Little Speckled Frogs
 4. Chuẩn Bị Cho Môn Toán - Phân Biệt/Phân Loại - Phân Loại Chữ Số Và Cá
 5. Chuẩn Bị Cho Môn Toán – Thứ Tự/Mẫu – Hãy Làm Theo Cô
 6. Chuẩn Bị Cho Môn Toán – Thứ Tự/Trật Tự – Đếm Hạt Cườm
 7. Tập Hợp Các Chữ Số - Bộ Xếp Gỗ Tập Đếm
 8. Tập Hợp Chữ Số - Chữ Số Giấy Nhám (0-9)
 9. Tập Hợp Chữ Số - Bộ Xếp Gỗ Tập Đếm
 10. Tập Hợp Các Chữ Số - Con Quay
 11. Tập Hợp Các Chữ Số - Chữ Số Và Đồng Xu
 12. Đếm Thẳng - Thanh Hạt Cườm
 13. Đếm Thẳng - Bảng Tính Hàng Mười – Đại Lượng
 14. Đếm Tuyến Tính - Chuỗi Bình Phương 1-10
 15. Đếm Tuyến Tính - Chuỗi Lũy Thừa Ba 1-10
 16. Đếm Tuyến Tính - Chuỗi Lũy Thừa Ba – Cách Sắp Đặt
 17. Cơ Số 10 – Hệ Thống Thập Phân - Số Lượng (Các Hạt Vàng) – Khởi Đầu
 18. Cơ Số 10 – Hệ Thống Thập Phân - Số Lượng (Các Hạt Vàng) – Trốn Tìm
 19. Cơ Số 10 – Hệ Thống Thập Phân - Số Lượng (Các Hạt Vàng) - Sắp Xếp
 20. Cơ Số 10 – Hệ Thống Thập Phân - Số Lượng (Các Hạt Vàng) – Tìm Kiếm
 21. Cơ Số 10 – Hệ Thống Thập Phân - Chữ Số - Khởi Đầu 1 – 10 – 100 - 1000
 22. Cơ Số 10 – Hệ Thống Thập Phân - Chữ Số - Sắp
 23. Cơ Số 10 – Hệ Thống Thập Phân – Ký Tự - Tìm Kiếm
 24. Cơ Số 10 – Hệ Thống Thập Phân – Số Lượng Và Ký Tự - Khởi Đầu
 25. Cơ Số 10 – Hệ Thống Thập Phân – Số Lượng Và Ký Tự - Tổng Quan
 26. Cơ Số 10 – Hệ Thống Thập Phân - Số Lượng Và Chữ Số - Cơn Khủng Hoảng Số 10              
 27. Cơ Số 10 – Hệ Thống Thập Phân - Số Lượng Và Chữ Số - Tìm Kiếm – Ký Tự            
 28. Cơ Số 10 – Hệ Thống Thập Phân - Số Lượng Và Chữ Số - Tìm Kiếm – Số Lượng    
 29. Cơ Số 10 – Hệ Thống Thập Phân - Sự Hình Thành Các Chữ Số
 30. Hạt Vàng - Phép Cộng – Giới Thiệu (Tĩnh)
 31. Hạt Vàng - Phép Cộng – Giới Thiiệu Căn Bản (Tĩnh)
 32. Hạt Vàng - Phép Cộng – Nhóm Lại ( Động)
 33. Hạt Vàng - Phép Cộng - 3 Hay Nhiều Số Cộng (Tĩnh/Động)           
 34. Hạt Vàng - Phép Cộng - Phép Cộng Và Phép Nhân - Nhóm Lại (Động)     
 35. Hạt Vàng - Phép Trừ - Giới Thiệu (Tĩnh)
 36. Hạt Vàng - Phép Trừ - Nhóm Lại (Động)
 37. Hạt Vàng - Phép Trừ - Hiệu Số Của Một (Động)
 38. Hạt Vàng - Phép Trừ - Nhóm Lại – Phép Trừ Và Phép Chia - Thứ Tự Quy Đổi         
 39. Hạt Vàng - Phép Nhân - Giới Thiệu (Tĩnh)            
 40. Hạt Vàng - Phép Nhân – Dấu Nhân
 41. Hạt Vàng - Phép Chia – Nhóm Lại Hay Quy Đổi Động
 42. Hạt Vàng - Phép Chia – Số Dư
 43. Hạt Vàng - Phép Chia – Số Chia Có 2 Chữ Số
 44. Trò Chơi Con Tem - Giới Thiệu
 45. Trò Chơi Con Tem – Phép Cộng
 46. Trò Chơi Con Tem - Nhóm Lại
 47. Trò Chơi Con Tem - 3 Số Cộng
 48. Trò Chơi Con Tem – Kiểm Tra
 49. Trò Chơi Con Tem – Phép Trừ
 50. Trò Chơi Con Tem – Nhóm Lại
 51. Trò Chơi Con Tem – 2 Số Bị Trừ
 52. Trò Chơi Con Tem – Kiểm Tra
 53. Trò Chơi Con Tem – Phép Nhân
 54. Trò Chơi Con Tem – Nhóm Lại
 55. Trò Chơi Con Tem – Số Nhân Có Hai Chữ Số
 56. Trò Chơi Con Tem - Phép Chia (Số Chia Có 1 Chữ Số)
 57. Trò Chơi Con Tem – Nhóm Lại
 58. Trò Chơi Con Tem - Phép Chia (Số Chia Có 2 Chữ Số)
 59. Trò Chơi Con Tem - Số 0 Trong Số Bị Chia
 60. Trò Chơi Con Tem - Số 0 Trong Số Chia
 61. Trò Chơi Con Tem - Số “0” Ở Hàng Đơn Vị Của Số Chia
 62. Trò Chơi Con Tem - Phân Nhóm
 63. Phép Cộng - Bảng Chấm
 64. Phép Cộng – Bảng Nhiều Phép Cộng
 65. Phép Cộng – Khung Hạt – Giới Thiệu
 66. Phép Cộng - Khung Hạt Và Các Hạt Vàng
 67. Phép Cộng - Khung Hạt Và Giấy Ghi Chú
 68. Phép Cộng - Khung Hạt – Đọc Và Ghi Chữ Số
 69. Phép Cộng - Khung Hạt
 70. Phép Cộng - Khung Hạt - Quy Đổi            
 71. Phép Cộng - Khung Hạt - Cộng Theo Cột              
 72. Phép Cộng - Khung Hạt - Phép Trừ         
 73. Phép Cộng - Khung Hạt - Phép Trừ - Quy Đổi     
 74. Phép Cộng - Addition Strip Board - Cuốn Sách Nhỏ
 75. Phép Cộng - Addition Strip Board – Sự Kết Hợp Các Con Số - Bảng Tính 1 Và 2
 76. Phép Cộng - Addition Strip Board – Sự Kết Hợp Các Con Số Với Số 0
 77. Phép Cộng - Addition Strip Board – Bảng Tính Cộng Số 2 - Gấp Đôi
 78. Phép Cộng - Addition Strip Board – Bảng Tính Cộng Số 3 - Tổng Theo Mỗi Hình Vuông
 79. Phép Cộng - Addition Strip Board – Bảng Tính Cộng Số 3 - Gấp Đôi
 80. Phép Cộng - Addition Strip Board – Bảng Tính Cộng Số 4 - Phân Nửa Bảng
 81. Phép Cộng - Addition Strip Board – Bảng Tính Cộng Số 5 – Đơn Giản Hóa
 82. Phép Cộng - Addition Strip Board – Thuộc Lòng Biểu Thức Và Tổng
 83. Phép Cộng - Addition Strip Board – Thuộc Lòng Tổng Và Biểu Thức Phù Hợp
 84. Phép Cộng - Addition Snake Game
 85. Addition Bead Bars - Ghi Nhớ Các Biểu Thức Cộng
 86. Addition Bead Bars – Phép Giao Hoán
 87. Addition Bead Bars – Nhiều Số Cộng
 88. Addition Bead Bars – Số Cộng Lớn Hơn 10
 89. Addition Bead Bars – Quy Đổi
 90. Addition Bead Bars – Luật Liên Đới
 91. Addition Bead Bars – Dấu Ngoặc Đơn
 92. Addition Bead Bars – Dấu Ngoặc Đơn Trong Mọi Vị Trí
 93. Addition Bead Bars – Hai Dấu Ngoặc Đơn
 94. Addition Bead Bars – Ba Số Cộng
 95. Định Dạng Phép Cộng – Giới Thiệu
 96. Bài Toán Theo Câu Chuyện – Giới Thiệu
 97. Phép Trừ - Subtraction Strip Board - Giới Thiệu 
 98. Phép Trừ - Subtraction Strip Board - Cuốn Sách Nhỏ       
 99. Phép Trừ - Subtraction Strip Board - Bảng Tính Trừ Số 1
 100. Phép Trừ - Subtraction Strip Board - Phân Tích Con Số : Số Có 1 Chữ Số  
 101. Phép Trừ - Subtraction Strip Board - Phân Tích Con Số : Số Có 2 Chữ Số  
 102. Phép Trừ - Subtraction Strip Board - Số 0             
 103. Phép Trừ - Subtraction Strip Board - Bảng Tính Trừ Số 2
 104. Phép Trừ - Subtraction Strip Board - Trò Chơi Bingo 2     
 105. Phép Trừ - Subtraction Strip Board - Trò Chơi Bingo 3     
 106. Phép Trừ - Subtraction Strip Board - Thuộc Lòng Biểu Thức Và Hiệu Số   
 107. Phép Trừ - Subtraction Strip Board - Thuộc Lòng Hiệu Số Và Biểu Thức Phù Hợp
 108. Định Dạng Phép Trừ - Giới Thiệu
 109. Bài Toán Theo Câu Chuyện - Giới Thiệu
 110. Phép Trừ - Subtraction Snake Game
 111. Multiplication Bead Board - Giới Thiệu  
 112. Multiplication Bead Board - Cuốn Sách Nhỏ        
 113. Multiplication Bead Board - Chuẩn Bị Các Biểu Thức        
 114. Multiplication Bead Board - Tổng Hợp Các Con Số            
 115. Phép Nhân – Bảng Tính Số 3
 116. Phép Nhân – Bảng Tính Số 4
 117. Phép Nhân – Bảng Tính Số 5 – Bingo/Chỗ Trống
 118. Phép Nhân – Bảng Tính Số 5 – Bingo/Chỗ Trống
 119. Phép Nhân – Sắp Xếp Tích Số ( Các Con Tem)
 120. Phép Nhân –Thuộc Lòng – Biểu Thức Và Tích Số
 121. Phép Nhân –Tích Số Và Biểu Thức Phù Hợp
 122. Định Dạng Phép Nhân – Giới Thiệu
 123. Bài Toán Theo Câu Chuyện – Giới Thiệu
 124. Multiplication Snake Game - Giới Thiệu
 125. Chuỗi Lũy Thừa 3 - Hoạt Động 1 - Giới Thiệu
 126. Chuỗi Lũy Thừa 3 - Hoạt Động 2
 127. Phép Nhân - Chuỗi Lũy Thừa 3 Và Chuỗi Bình Phương
 128. Phép Nhân – Hình Học
 129. Multiplication Bead Bars - 1 Số Bị Nhân
 130. Multiplication Bead Bars – Nhân Với 10
 131. Multiplication Bead Bars – Các Phép Toán Cùng Tích Số
 132. Multiplication Bead Bars – Không Lớn Hơn 10
 133. Multiplication Bead Bars – Luyện Tập Các Phép Toán Cùng Tích Số
 134. Multiplication Bead Bars – Bình Phương
 135. Multiplication Bead Bars – Nhị Thức
 136. Phép Chia - Division Bead Board - Giới Thiệu
 137. Phép Chia - Division Bead Board – Ghi Nhận Phép Chia
 138. Phép Chia - Division Bead Board – Cuốn Sách Nhỏ
 139. Phép Chia - Division Bead Board – Các Biểu Thức 283
 140. Phép Chia - Division Bead Board – Bảng Tính Số 1
 141. Phép Chia - Division Bead Board – Bảng Tính Số 2
 142. Phép Chia - Division Bead Board – Bingo
 143. Phép Chia - Division Bead Board – Sắp Xếp Thương Số ( Các Con Tem)
 144. Phép Chia - Thuộc Lòng – Biểu Thức Và Thương Số
 145. Phép Chia – Thương Số Và Biểu Thức Phù Hợp
 146. Định Dạng Phép Chia – Giới Thiệu
 147. Bài Toán Theo Câu Chuyện – Giới Thiệu
 148. Phép Chia – Mối Quan Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Chia

SẢN PHẨM LIÊN QUAN