GIÁO ÁN THIÊN VĂN HỌC TIẾNG VIỆT - (LỨA TUỔI 2.5 - 6)

Liên hệ
Mã sản phẩm: GAMTVTV
giao an thien van hoc tieng viet lua tuoi 2 5 6
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Giáo án montessori môn Thiên Văn

Lứa tuổi: 2.5 - 6 tuổi

Giáo án bao gồm: 95 trang (đã được dịch sang tiếng Việt)

Giáo án bao gồm các bài học như sau:

Mục lục 

 1. Giới Thiệu Chung
 2. Thiên Văn Học
 3. Giới Thiệu - Vũ Trụ
 4. Thiên Văn Học
 5. Vũ Trụ
 6. Thiên Văn Học
 7. Hoạt Động Vũ Trụ Của Tôi
 8. Thiên Văn Học
 9. Lời Giới Thiệu Hệ Mặt Trời
 10. Hệ Mặt Trời
 11. Thiên Văn Học- Hệ Mặt Trời
 12. Giới Thiệu
 13. Thiên Văn Học- Hệ Mặt Trời
 14. Hoạt Động – Mặt Trời – Ba Phần Thẻ
 15. Thiên Văn Học- Hệ Mặt Trời
 16. Hoạt Động – (Tập Ảnh Khoa Học Vật Lý)
 17. Thiên Văn Học- Hệ Mặt Trời
 18. Giới Thiệu Các Hành Tinh
 19. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 20. Hoạt Động – Đi Theo Quỹ Đạo Quanh Mặt Trời
 21. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 22. Hoạt Động – Sự Tạo Thành Các Hành Tinh
 23. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 24. Giới Thiệu – Sao Thủy
 25. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 26. Hoạt Động - Sao Thủy - Ba Phần Thẻ
 27. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 28. Giới Thiệu – Sao Kim
 29. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 30. Hoạt Động – Sao Kim – Ba Phần Thẻ
 31. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 32. Giới Thiệu – Trái Đất
 33. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 34. Hoạt Động – Trái Đất – Ba Phần Thẻ
 35. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 36. Giới Thiệu – Sao Hỏa
 37. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 38. Hoạt Động – Sao Hỏa – Ba Phần Thẻ
 39. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 40. Giới Thiệu – Sao Mộc
 41. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 42. Hoạt Động – Sao Mộc – Ba Phần Thẻ
 43. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 44. Giới Thiệu – Sao Thổ
 45. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 46. Hoạt Động – Sao Mộc – Ba Phần Thẻ
 47. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 48. Giới Thiệu – Sao Thiên Vương
 49. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 50. Hoạt Động – Sao Thiên Vương – Ba Phần Thẻ
 51. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 52. Giới Thiệu – Sao Hải Vương
 53. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 54. Hoạt Động – Sao Hải Vương – Ba Phần Thẻ
 55. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 56. Giới Thiệu – Mặt Trăng Của Trái Đất
 57. Hệ Mặt Trời – Các Hành Tinh
 58. Hoạt Động – Sao Hải Vương – Ba Phần Thẻ
 59. Hệ Mặt Trời – Mặt Trăng Của Trái Đất
 60. Hoạt Động Tạo Ra Miệng Núi Lửa Trên Mặt Trăng
 61. Hệ Mặt Trời – Mặt Trăng Của Trái Đất
 62. Hoạt Động – 3 Phần Thẻ - Những Tuần Trăng
 63. Hệ Mặt Trời – Mặt Trăng Của Trái Đất
 64. Hoạt Động –Treo Mặt Trăng Lên Bầu Trời
 65. Hệ Mặt Trời – Mặt Trăng Của Trái Đất
 66. Hoạt Động –Tranh Cát Về Mặt Trăng
 67. Thiên Văn Học
 68. Giới Thiệu – Những Ngôi Sao
 69. Hệ Mặt Trời – Những Ngôi Sao
 70. Hệ Mặt Trời – Những Ngôi Sao
 71. Hoạt Động – Những Ngôi Sao Thêm Vào
 72. Hệ Mặt Trời – Những Ngôi Sao
 73. Hoạt Động –May Thẻ Ngôi Sao
 74. Hệ Mặt Trời – Những Ngôi Sao
 75. Hoạt Động –May Thẻ Ngôi Sao
 76. Du Hành Đến Không Gian
 77. Giới Thiệu Chung - Du Hành Đến Không Gian
 78. Du Hành Đến Không Gian
 79. Hoạt Động – 3 Phần Thẻ
 80. Du Hành Đến Không Gian
 81. Hoạt Động – Tô Màu Toàn Cảnh Không Gian
 82. Hệ Mặt Trời – Mặt Trăng Của Trái Đất
 83. Hoạt Động –Những Tên Lửa Tái Chế
 84. Hệ Mặt Trời – Mặt Trăng Của Trái Đất
 85. Hoạt Động –Thu Nhỏ Cảnh Quan Của Mặt Trăng
 86. Hệ Mặt Trời – Mặt Trăng Của Trái Đất
 87. Hoạt Động – Cuộc Dã Ngoại Ngoài Không Gian

SẢN PHẨM LIÊN QUAN