GIÁO ÁN LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT - (LỨA TUỔI 2.5 - 6)

Liên hệ
Mã sản phẩm: GAMTVLS
giao an lich su tieng viet lua tuoi 2 5 6
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

 Giáo án montessori môn Lịch Sử 

Lứa tuổi: 2.5 - 6 tuổi

Giáo án bao gồm: 87 trang (đã được dịch sang tiếng Việt)

Giáo án bao gồm các bài học như sau:

Mục lục 

 1. Lịch Sử - Giới Thiệu Chung
 2. Lịch Sử - Sự Quan Sát Cụ Thể - Giới Thiệu – Thực Tế - Mục Tiêu
 3. Lịch Sử - Sự Quan Sát Cụ Thể - Quan Sát – Bao Nhiêu Vòng Gỗ Của Cây ?
 4. Lịch Sử - Sự Quan Sát Cụ Thể - Quan Sát – Bình Đậu
 5. Lịch Sử - Sự Quan Sát Cụ Thể - Quan Sát – Bắp Rang
 6. Lịch Sử - Sự Quan Sát Cụ Thể - Quan Sát – Làm Nảy Mầm Hạt Giống
 7. Lịch Sử - Sự Quan Sát Cụ Thể - Quan Sát – Vòng Đời Của Bươm Bướm
 8. Lịch Sử - Sự Quan Sát Cụ Thể - Quan Sát – Đồng Hồ Cát
 9. Lịch Sử - Sự Quan Sát Cụ Thể - Quan Sát – Tôi Đã Làm Gì Hôm Nay!
 10. Lịch Sử - Sự Quan Sát Trừu Tượng – Giới Thiệu – Trừu Tượng – Hình Ảnh
 11. Lịch Sử - Hoạt Động Quang Sát Trừu Tượng – Những Bức Tượng
 12. Lịch Sử - Hoạt Động Quang Sát Trừu Tượng – Im Lặng Là Vàng
 13. Lịch Sử - Hoạt Động Quang Sát Trừu Tượng – Vẽ Bóng
 14. Lịch Sử - Lịch – Giới Thiệu Chung
 15. Lịch Sử - Lịch – Hoạt Động – Đánh Dấu Lên Gậy Để Ghi Nhớ
 16. Lịch Sử - Lịch – Hoạt Động – Ba Phần Thẻ Về Những Mùa Trong Năm
 17. Lịch Sử - Lịch – Hoạt Động – Những Tháng Trong Năm
 18. Lịch Sử - Lịch – Hoạt Động – Vòng Đi Thường Lệ Của Ngày Sinh Nhật
 19. Lịch Sử - Lịch – Hoạt Động – Ngày Trong Tuần
 20. Lịch Sử - Lịch – Hoạt Động – Ngày Trong Năm – Lịch Cá Nhân
 21. Lịch Sử - Lịch – Hoạt Động – Ngày Trong Năm – Lịch Lớp
 22. Lịch Sử - Lịch – Hoạt Động – Lịch Từ Những Nước Khác
 23. Lịch Sử - Lịch – Hoạt Động – Hoạt Động Tuyến Tính Lịch
 24. Lịch Sử - Lịch – Hoạt Động – Dây Phơi Lịch
 25. Lịch Sử - Đồng Hồ - Giới Thiệu Chung
 26. Lịch Sử - Đồng Hồ - 3 Phần Thẻ Về Buổi Sáng, Buổi Trưa Và Buổi Tối
 27. Lịch Sử - Đồng Hồ – Hoạt Động – Theo Chiều Kim Đồng Hồ & Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
 28. Lịch Sử - Đồng Hồ – Hoạt Động – Kim Dài Kim Ngắn
 29. Lịch Sử - Đồng Hồ – Hoạt Động – Mặt Đồng Hồ - Số
 30. Lịch Sử - Đồng Hồ – Hoạt Động – Những Cây Kim Đồng Hồ Và Các Con Số
 31. Lịch Sử - Dòng Thời Gian Của Đứa Trẻ - Giới Thiệu Chung
 32. Lịch Sử - Dòng Thời Gian Của Đứa Trẻ - Hoạt Động – Dòng Thời Gian Đơn Giản
 33. Lịch Sử - Thuyết Trình Chung – Làm Thế Nào

SẢN PHẨM LIÊN QUAN