GIÁO ÁN ĐỘNG VẬT HỌC TIẾNG VIỆT - (LỨA TUỔI 2.5 - 6)

Liên hệ
Mã sản phẩm: GAMTVDV
giao an dong vat hoc tieng viet lua tuoi 2 5 6
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Giáo án montessori môn động vật học

Lứa tuổi: 2.5 - 6 tuổi

Giáo án bao gồm: 651 trang (đã được dịch sang tiếng Việt)

Giáo án bao gồm các bài học như sau:

Mục lục

 1. Động vật học – lời giới thiệu chung
 2. Động vật học – hoạt động – thực tế - vật thể
 3. Động vật học – hoạt động – trừu tượng – những bức hình
 4. Động vật học – hoạt động – những cái tên khoa học
 5. Động vật học – hoạt động – 3 phần thẻ
 6. Động vật học – hoạt động – các phần của bộ thẻ động vật học
 7. Động vật học – hoạt động – tập sách nhỏ
 8. Động vật học – hoạt động – biểu đồ treo tường
 9. Động vật học – hoạt động – sự phân loại – động vật có xương sống & động vật không có xương sống
 10. Động vật học – hoạt động – những chuyến đi thực địa
 11. Động vật học – môi trường lớp học – lời giới thiệu chung
 12. Động vật học – môi trường lớp học – hoạt động – cuộc sống thực tế
 13. Động vật học – môi trường lớp học – hoạt động – cảm quan
 14. Động vật học – môi trường lớp học – hoạt động – ngôn ngữ
 15. Động vật học – hoạt động – toán học
 16. Động vật học – hoạt động – hội họa
 17. Động vật học – các hoạt động nâng cao nhận thức – giới thiệu – các loài động vật và nhóm của chúng
 18. Động vật học – hoạt động nâng cao nhận thức – động vật và các nhóm của chúng – hoạt động – các tấm thẻ và thuyết trình
 19. Động vật học – động vật và các nhóm của chúng – sự chuẩn bị
 20. Động vật học – động vật và các nhóm của chúng – thuyết trình
 21. Động vật học – các hoạt động nâng cao nhận thức – các loài động vật và con của chúng – giới thiệu
 22. Động vật học – các hoạt động nâng cao nhận thức – các loài động vật và thế hệ con của chúng – những tấm thẻ và thuyết trình       
 23. Động vật học –các loài động vật và thế hệ con của chúng – sự chuẩn bị  
 24. Động vật học – động vật và thế hệ con của chúng – thuyết trình
 25. Động vật học – các hoạt động nâng cao nhận thức – các loài động vật và giới tính của chúng – giới thiệu
 26. Động vật học – các hoạt động nâng cao nhận thức – các loài động vật và giới tính của chúng – những tấm thẻ và thuyết trình
 27. Động vật học – động vật và giới tính của chúng – sự chuẩn bị
 28. Động vật học – động vật và giới tính của chúng – thuyết trình
 29. Động vật học – các hoạt động nâng cao nhận thức – các loại động vật và tiếng nói của chúng – giới thiệu
 30. Động vật học – các hoạt động nâng cao nhận thức – động vật và tiếng nói của chúng – hoạt động – các tấm thẻ và thuyết trình
 31. Động vật học – động vật và tiếng nói của chúng – thuyết trình
 32. Động vật học – động vật và tiếng nói của chúng – thuyết trình
 33. Động vật học – các hoạt động nâng cao nhận thức – giới thiệu/ hoạt động – các loại động vật và bàn chân của chúng
 34. Động vật học – động vật và bàn chân của chúng – sự chuẩn bị
 35. Động vật học – động vật và bàn chân của chúng – sự chuẩn bị
 36. Bàn chân động vật
 37. Động vật học – động vật và bàn chân của chúng – thuyết trình
 38. Động vật học – các hoạt động nâng cao nhận thức – động vật và dâu chân của chúng – giới thiệu/hoạt động – các tấm thẻ và thuyết trình
 39. Động vật học – động vật và dấu chân của chúng – sự chuẩn bị
 40. Động vật học – động vật và dâu chân của chúng – thuyết trình
 41. Động vật học – các hoạt động nâng cao nhận thức – động vật và sự cải trang của chúng – hoạt động/ giói thiệu – các tấm thẻ và thuyết trình
 42. Động vật học – động vật và sự cải trang của chúng – sự chuẩn bị
 43. Động vật học – động vật và sự cải trang của chúng – thuyết trình
 44. Động vật học – các hoạt động nâng cao nhận thức – động vật và nơi ở của chúng – giới thiệu
 45. Động vật học – các hoạt động nâng cao nhận thức – động vật và nơi ở của chúng – hoạt động – các tấm thẻ và thuyết trình
 46. Động vật học – động vật và nơi ở của chúng – sự chuẩn bị
 47. Động vật học – động vật và nơi ở của chúng – thuyết trình
 48. Động vật học – các hoạt động nâng cao nhận thức – giới thiệu /hoạt động - các loại động vật và các châu lục của chúng   
 49. Động vật học – các hoạt động nâng cao nhận thức – các loài động vật và địa thế nơi chúng sống – giới thiệu / hoạt động – các tấm thẻ và thuyết trình
 50. Động vật học – động vật và địa thế nơi chúng sống – sự chuẩn bị
 51. Động vật học – động vật và địa thế nơi chúng sống – thuyết trình
 52. Động vật học – các loài động vật không xương sống – giới thiệu chung
 53. Động vật học – các loài động vật không xương sống – hoạt động – mượn một con bọ
 54. Động vật học – các loài động vật không xương sống – hoạt động – xây dựng chỗ ở cho con rệp
 55. Động vật học – các loài động vật không xương sống – hoạt động – kinh nghiệm đầu tiên – bọ cánh cứng
 56. Động vật học – các loài động vật không xương sống – hoạt động – tòa nhà côn trùng
 57. Động vật học – những bộ phận của ... ( giới thiệu) – những thực tế về ngành động vật nguyên sinh
 58. Động vật học – những phần của ... ( hoạt động) các phần của 1 amip
 59. Động vật học – những bộ phận của ... ( giới thiệu) – những thực tế về ngành động vật thân lỗ
 60. Động vật học – những bộ phận của ... ( hoạt động) – các bộ phận của bọt biển
 61. Động vật học – những bộ phận của ... ( giới thiệu) – những thực tế về ngành động vật ruột khoang
 62. Động vật học – những bộ phận của ... ( hoạt động) – những bộ phận của một con sứa
 63. Động vật học – những bộ phận của ... ( giới thiệu) – những thực tế về ngành giun dẹp
 64. Động vật học – những bộ phận của ... ( hoạt động) – những bộ phận của giun dẹp
 65. Động vật học – những bộ phận của ... ( giới thiệu) – những thực tế về ngành giun tròn
 66. Động vật học – những bộ phận của ... ( hoạt động) – những bộ phận của một giun tròn
 67. Động vật học – những bộ phận của ... ( giới thiệu) những thực tế về ngành giun đốt
 68. Động vật học – những bộ phận của ... ( hoạt động) – những bộ phận của một con giun đất
 69. Động vật học – những bộ phận của ... ( giới thiệu) – những thực tế về ngành động vật thân mềm
 70. Động vật học – những bộ phận của ... ( hoạt động) – những bộ phận của một con bạch tuộc
 71. Động vật học – những bộ phận của ... ( giới thiệu) – những thực tế về ngành động vật chân khớp
 72. Động vật học – những bộ phận của ... ( hoạt động) – những bộ phận của một con bươm bướm
 73. Động vật học – những bộ phận của ... ( giới thiệu) – những thực tế về ngành động vật da gai
 74. Động vật học – những bộ phận của ... ( hoạt động) – những bộ phận của một con sao biển
 75. Động vật học – các loài động vật có xương sống - giới thiệu chung           
 76. Động vật học – các loài động vật có xương sống - hoạt động – kinh nghiệm đầu tiên – các vàng  
 77. Động vật học – những bộ phận của ... ( giới thiệu) – những thực tế về ngành cá
 78. Động vật học – những bộ phận của ... ( hoạt động) – những bộ phận của một con cá
 79. Động vật học – những bộ phận của ... ( giới thiệu) – những thực tế về ngành động vật lưỡng cư
 80. Động vật học – những bộ phận của ... ( hoạt động) – những bộ phận của một con ếch   
 81. Động vật học – những bộ phận của ... ( giới thiệu) – những thực tế về ngành động vật bọ sát
 82. Động vật học – những bộ phận của ... ( hoạt động) – những bộ phận của một con rùa biển
 83. Động vật học – những bộ phận của ... ( hoạt động) – những thực tế về ngành chim
 84. Động vật học – những bộ phận của ... ( giới thiệu) – những thực tế về ngành chim
 85. Động vật học – những bộ phận của ... ( hoạt động) – những bộ phận của một con chim
 86. Động vật học – những bộ phận của ... ( giơí thiêụ) – những thực tế về động vật có vú
 87. Động vật học – những bộ phận của ... ( hoạt động ) – những bộ phận của một con người
 88. Động vật học – ngành động vật có vú – bộ phận của một chuột túi, hưu cao cổ, thỏ , hải ly, chó. Voi, ngựa
 89. Động vật học – ngành động vật có vú – tập đoàn bộ guốc lẻ - các bộ phận của một con ngựa

SẢN PHẨM LIÊN QUAN