GIÁO ÁN ĐỊA LÝ HỌC TIẾNG VIỆT - (LỨA TUỔI 2.5 - 6)

Liên hệ
Mã sản phẩm: GAMTVDL
giao an dia ly hoc tieng viet lua tuoi 2 5 6
Tel: 028.6293.4777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Giáo án montessori môn học địa lý

Lứa tuổi: 2.5 - 6 tuổi

Giáo án bao gồm: 146 trang (đã được dịch sang tiếng Việt)

Giáo án bao gồm các bài học như sau:

Mục lục 

 1. Địa Lý Học – Giới Thiệu – Tổng Quan
 2. Địa Lý Học – Giới Thiệu – Vật Chất - Sự Vật
 3. Địa Lý Học – Giới Thiệu – Trừu Tượng – Hình Ảnh
 4. Địa Lý Học – Bản Đồ - Giới Thiệu
 5. Địa Lý Học – Bản Đồ - Hoạt Động – Vẽ Bản Đồ Đơn Giản
 6. Địa Lý Học – Bản Đồ - Hoạt Động – Làm Bản Đồ Về Cái Kệ
 7. Địa Lý Học – Làm Bản Đồ - Hoạt Động – Làm Bản Đồ Căn Phòng (Trường)
 8. Địa Lý Học – Làm Bản Đồ - Hoạt Động – Làm Bản Đồ Căn Phòng (Nhà)
 9. Địa Lý Học – Làm Bản Đồ - Hoạt Động – Làm Bản Đồ Đường Phố
 10. Địa Lý Học – Phương Hướng – Giới Thiệu
 11. Địa Lý Học – Phương Hướng - Hoạt Động – Đâu Là Phương Bắc
 12. Địa Lý Học – Phương Hướng - Hoạt Động – Làm La Bàn
 13. Địa Lý Học – Phương Hướng - Hoạt Động – Tìm Đông Tây Nam Bắc
 14. Địa Lý Học – Phương Hướng - Hoạt Động – Làm Bản Đồ Kho Báu
 15. Địa Lý Học – Đất – Không Khí – Nước – Giới Thiệu
 16. Địa Lý Học – Đất – Nước – Không Khí – Khay Đồ Vật
 17. Địa Lý Học – Đất – Nước – Không Khí – Hoạt Động Tập Hình Ảnh
 18. Địa Lý Học – Đất – Nước – Không Khí – Phương Tiện Giao Thông
 19. Địa Lý Học – Đất – Không Khí – Nước – Hoạt Động – Động Vật
 20. Địa Lý Học – Trái Đất – Giới Thiệu Trái Đất Là Nơi Chúng Ta Sinh Sống
 21. Địa Lý Học – Trái Đất – Giới Thiệu Hình Dạng Trái Đất
 22. Địa Lý Học – Trái Đất – Hoạt Động Địa Cầu Mặt Đất ( Đất Và Nước)
 23. Địa Lý Học – Trái Đất – Hoạt Động Những Thẻ Về Mặt Đất
 24. Địa Lý Học – Trái Đất – Hoạt Động Địa Cầu Về Châu Lục
 25. Địa Lý Học – Trái Đất – Giới Thiệu – Bản Đồ Bằng Gỗ Montessori
 26. Địa Lý Học – Trái Đất – Hoạt Động – Bản Đồ Thế Giới
 27. Địa Lý Học – Trái Đất – Hoạt Động – Tấm Poster Về Thế Giới
 28. Địa Lý Học – Trái Đất – Hoạt Động – Châu Lục- Thẻ 3 Phần
 29. Địa Lý Học – Địa Hình – Giới Thiệu
 30. Địa Lý Học – Địa Hình – Hoạt Động
 31. Địa Lý Học – Địa Hình – Hoạt Động – Thẻ 3 Phần
 32. Địa Hình – Phương Hướng – Thẻ 3 Phần
 33. Địa Lý Học – Địa Hình – Hoạt Động – Booklets
 34. Địa Lý Học – Địa Hình – Hoạt Động – Đồ Hình
 35. Địa Lý Học – Bản Đồ Địa Lý – Giới Thiệu
 36. Địa Lý Học – Bản Đồ Địa Lý – Hoạt Động – Lần Dấu
 37. Địa Lý Học – Bản Đồ Địa Lý – Hoạt Động – Màu Sắc
 38. Địa Lý Học – Bản Đồ Địa Lý – Hoạt Động – Nhãn
 39. Địa Lý Học – Bản Đồ Địa Lý – Hoạt Động – Nhổ Chúng Ra
 40. Địa Lý Học – Nghiên Cứu Về Châu Lục Cụ Thể - Giới Thiệu – Bản Đồ Châu Lục Thế Giới
 41. Địa Lý Học – Học Về Châu Lục Cụ Thể - Hoạt Động – Khay Đồ Vật
 42. Địa Lý Học – Nghiên Cứu Châu Lục Cụ Thể - Hoạt Động – Xô Hình Ảnh
 43. Địa Lý Học – Nghiên Cứu Châu Lục Cụ Thể - Hoạt Động – Âm Nhạc
 44. Địa Lý Học – Nghiên Cứu Châu Lục Cụ Thể - Hoạt Động – Nghệ Thuật
 45. Địa Lý Học – Nghiên Cứu Về Châu Lục Cụ Thể - Hoạt Động – Động/Thực Vật Trên Bản Đồ Châu Lục
 46. Địa Lý Học – Nghiên Cứu Quốc Gia Cụ Thể - Giới Thiệu Bản Đồ Quốc Gia

SẢN PHẨM LIÊN QUAN