MISAKI KINDERGARTEN

THÔNG TIN DỰ ÁN

Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON CHẤT LƯỢNG CAO MISAKI

- MISAKI KINDERGARTEN -

Địa chỉ: Tiểu La, An xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Dịch vụ thực hiện: 

- Cung cấp giáo cụ montessori cho tất cả các lớp.

- Đào tạo giáo viên montessori tại trường.ĐÀO TẠO MONTESSORI
Tab: