Mầm Non XỨ SỞ DIỆU KỲ (Wonderland Preschool)

Trường mầm non XỨ SỞ DIỆU KỲ
Nhà số 4, Ngõ 34/4, đường Nguyên Hồng, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội Wonderland - XỨ SỞ DIỆU KỲ đã xây dựng nội dung và phương pháp giáo dục với mục tiêu giúp cho trẻ phát triển đồng đều về các mặt: Thể chất, Nhận thức, Ngôn ngữ, Tình cảm, Kỹ năng xã hội và Thẩm mỹ, hình thành những tố chất tích cực cho nhân cách, phát triển và bồi dưỡng những năng lực, phẩm chất tâm lý mang nền tảng cơ sở trưởng thành sau này

Nhiệm vụ:

Đào tạo một thế hệ học sinh ưu tú, có đủ tri thức, vốn hiểu biết sâu sắc về giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, có đủ kỹ năng sống thực tế, có nhân sinh quan đúng đắn, có ý thức trách nhiệm của một công dân toàn cầu và có bản lĩnh, sự tự tin để hội nhập với nền giáo dục thế giới.Tab: