Trường Mầm Non Năng Khiếu APPLE TREE

Trường Mầm non APPLE TREE hoạt động dựa trên những tiêu chí sau:
· Phát triển học sinh theo hướng giáo dục sớm và toàn diện
· Chú trọng vào việc chăm sóc cho từng trẻ trong giai đoạn đầu đời nhằm giúp cho các em đạt được những thành quả cá nhân thông qua các hoạt động tương tác và trải nghiệm thực tế.
· Đem lại môi trường thuận lợi để giáo viên có thể phát triển bản thân và không ngừng thể hiện năng lực giảng dạy tốt nhất trong lớp học
· Khuyến khích việc tương tác của cha mẹ trong môi trường học tập ở cấp Mẫu giáo


Tab: