Đào Tạo Tại TOMOE HOUSE Preschool

Thời Gian: Tháng 06/2017

Chương trình đào tạo dành cho giáo viên trường:

Trường Tomoe House preschool

Địa chỉ: 134/1/2 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, TP.HCM.

Cấp Chứng Nhận: Hoàn Thành Khóa Ứng Dụng Montessori Tab: