Nomenclature Cards

Giá sản phẩm: 63,000₫

90,000₫

Mã sản phẩm: TPCBI12
nomenclature cards
Tel: 028.6263.8777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Bộ thẻ bao gồm: bộ não, thùy trán, thùy thái dương, thùy đỉnh, thùy chẩm, đại não, tiểu não, cầu não, hành não, tủy sống, thân não.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN