BỘ GIÁO ÁN 2-3 TUỔI

Liên hệ
Mã sản phẩm: GAMT23
bo giao an 2 3 tuoi
Tel: 028.6263.8777 Hotline: 0909.009.306 Tư Vấn Setup Trường Montessori

Giáo Án Montessori Theo Lứa Tuổi Bằng Tiếng Việt

 • Lứa tuổi: 2- 3 Tuổi 
 • Bộ giáo án bao gồm: Giáo án góc thực hành cuộc sống (26 trang), Giáo án góc toán học (12 trang), Giáo án góc cảm quan (31 trang), Giáo án góc văn hóa (13 trang)

Mục Lục giáo án thực hành cuộc sống:

 1. Hoạt Động Đi Bộ
 2. Hoạt Động Bê, Trải Thảm
 3. Hoạt Động Chuyển Vật Bằng Tay        
 4. Hoạt Động Chuyển Vật Bằng Tay ( Bài 2)
 5. Hoạt Động Chuyển Vật Bằng Tay ( Mức Độ 3)
 6. Hoạt Động Chuyển Vật Bằng Thìa (Mức Độ 1)
 7. Hoạt Động Chuyển Vật Bằng Thìa (Mức Độ 2)
 8. Hoạt Động Chuyển Vật Bằng Thìa (Mức Độ 3)
 9. Hoạt Động Cởi Cài Khuy Áo
 10. Hoạt Động Chuyển Tăm
 11. Hoạt Động Kẹp Quần Áo (Mức Độ 1)
 12. Hoạt Động Kẹp Quần Áo (Mức Độ 2)
 13. Hoạt Động Đổ Hạt Từ Ly Trong Sang Trong
 14. Hoạt Động Đổ Hạt Từ Ly Trong Sang Ly Đặc

Mục Lục giáo án toán học:

 1. Hoạt Động 1: Hoạt Động Với Gậy Số         
 2. Hoạt Động Với Bộ Chữ Số Cát
 3. Hoạt Động Đối Chiếu Thẻ Số Với Gậy Số
 4. Hoạt Động Với Bộ Chữ Số Và Quân Cờ Vây         
 5. Hoạt Động Với Bảng 100
 6. Bảng 100-Tìm Số Bị Khuyết

Mục Lục giáo án Văn Hóa:

 1. Hoạt Động : Sử Dụng Kính Lúp
 2. Hoạt Động : Lăng Trụ
 3. Hoạt Động : 3 Hình Thái Cuả Đá.
 4. Hoạt Động : Khám Phá Động Vật Trong Môi Trường Bên Trong
 5. Hoạt Động : Khám Phá Động Vật Trong Môi Trường Bên Ngoài
 6. Hoạt Động: Bàn Lịch Sử
 7. Hoạt Động : Nhu Cầu Con Người
 8. Hoạt Động: Đồng Hồ Cát
 9. Hoạt Động: Nhận Biết Các Chữ Số Trên Đồng Hồ
 10. Hoạt Động: Nhận Biết Về Cờ.      

Mục Lục giáo án Cảm Quan:

Hoạt Động: Đối Chiếu Quả         

Hoạt Động: Đối Chếu Quả          

Hoạt Động: Đối Chiếu Quả         

Hoạt Động:Đối Chiếu Con Vật   

Hoạt Động:Đối Chiếu Con Vật   

Hoạt Động:Đối Chiếu Con Vật   

Hoạt Động: Hoạt Động Với Bộ Thang Nâu       

Bài 1: Nhận Biết: Dầy- Mỏng      

Hoạt Động Với Thang Nâu         

(Bài 2: Nhận Biết Khái Niệm Dầy – Mỏng)        

Hoạt Động Với Bộ Thang Nâu   

Bài 3: Nhận Biết: Dày Nhất- Mỏng Nhất.           

Hoạt Động Bộ Tháp Hồng          

Bài 3: To Nhất – Nhỏ Nhất         

Hoạt Động Bộ Tháp Hồng          

Bài 4: So Sánh Hơn Nhất

Hoạt Động:Khay Hình Học Cơ Bản       

Hoạt Động:Ngăn Kéo Hình Tròn

Hoạt Động:Ngăn Kéo Hình Tròn

Hoạt Động:Ngăn Kéo Hình Tròn ( Bài 3)           

Hoạt Động:Ngăn Kéo Hình Tròn ( Bài 4)           

Giáo Án: Hoạt Động Với Gậy Đỏ ( Bài 1)         

Giáo Án: Hoạt Động Với Gậy Đỏ ( Bài 2)         

Hoạt Động Với Gậy Đỏ

SẢN PHẨM LIÊN QUAN