Tầm nhìn - sứ mệnh

TẦM NHÌN


Phát triển và chuyển giao phương pháp Montessori trên khắp địa bàn Việt Nam để nhiều em bé được sống trong môi trường giáo dục tiến bộ theo phương pháp Montessori.


SỨ MỆNH 


Giúp trẻ em Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng nội tại của bản thân và có tuổi thơ tươi đẹp.