5 biểu hiện của thần đồng

5 biểu hiện của thần đồng

Mỗi đứa trẻ đều có tiềm lực trên các lĩnh vực khác nhau ở mức độ khác nhau. Vậy,làm thế nào để có thể phát hiện ra con bạn có phải là thần đồng hay không